Muca - suflet mare in corp mic

de Anamaria Madalina Geafer
Adauga la favorite
3999
vizualizari
1,832 lei
din 3,500 lei
Constanta,
MUCA: O pitica mica are nevoie de oameni cu suflet mare!
Initiator proiect
1 proiect

Vă salut și Vă mulțumesc!

Numele meu este MUCA, dar oamenii mă strigă PIS PIS sau SĂRĂCUȚA. Îmi dau de mâncare, mă mângâie și pleacă. Mai am 8 vieți și aș vrea să mă pot bucura de ele. Te rog, Omule, ajută-mă !”
Numele meu este Mădălina. Te rog ajută-mă să-i îndeplinesc dorința!

Să vă povestesc despre pitică! ????
Gândiți-vă la un borcan cu miere, la prăjitura preferată, la îmbrățișarea caldă a copilului, la vorba dulce a mamei, la cel mai bun psiholog sau terapeut……… așa este MUCA!
Din prima clipă când îi vezi ochii sau îi simți blănița, Muca devine un “motoraș diesel” și un “expert în făcut cocă”. Este sfioasă din fire, dar cu un scărpinat sub barbă îi devii cel mai bun prieten. Personal, nu am mai întâlnit pisic așa lipicios, cuminte și înțelegător.
Singura ei problema este aceea ca este diferita fata de celelalte pisici. A fost lovita pe spate si nu isi mai poate folosi membrele posterioare.

Este o pisicuță de aprox. 7 luni .
Recent a început schema de vaccinare și deparazitare.
A fost testată la un cabinet veterinar pentru: Virusul imunodeficienței feline, Leucemia felină, Coronaviroză felină, Parvoviroză felină - este NEGATIVĂ.
Testată pentru Giardia – POZITIVĂ – boală parazitară pentru care a început tratamentul.
I-a fost făcută RADIOGRAFIE : fractură veche la nivelul coloanei vertebrale abdominale; corp vertebral fracturat și sudat de un alt corp vertebral.
Își simte picioarele, urinează și defecă în mod conștient. (aceste lucruri ma fac optimista ca ar putea avea o viata normala).  Mititica ar folosi litiera, dar nu își poate coordona picioarele, ținându-le în permanentă extensie.

Pasul următor este un RMN în București și analizele necesare anesteziei inhalatorii. Această investigație ne va spune dacă operația pe coloană este posibilă și ne va oferi o perspectivă de viitor a micuței.
În speranța că nu vor fi surprize la RMN, va face OPERAȚIA pe coloană necesară și o voi “sechestra la domiciliu” pentru recuperare. De asemenea va fi și STERILIZATĂ.

MUCA, momentan, are o cușcă metalică 90x60x80 pe care o numește CASĂ. Dar ca orice suflet cu dragoste de oferit, ar vrea și ea un om al ei în brațele căruia să toarcă și să facă smotocei.

                                 Te rog Omule , ajută-mă s-o fac bine pe Muca!

Costurile sunt mari și din păcate nu pot plăti cele necesare prin simpla dorință și voință.

Costuri 17.03 - 27.03.2020 : cușcă + primul vaccin și deparazitare + teste rapide + pleduri + tratament = 600 lei
Costuri estimative viitoare :
Al 2-lea Vaccin + deparazitare = 120 lei
RMN + analize + drum = 1100lei
Operația pe coloană + sterilizare + tratament post operator + internare (dacă e cazul) = 1500-2000lei
Mâncare – nu pot estima (depinde cât va dura până se face bine și își va găsi o căsuță doar a ei)


Fac apel și către cei care mă cunosc personal: Vine ziua mea și a soțului! Nu vrem cadouri! ???? Ajutați-o pe MUCA!
 

PS: Cand i-am facut pozele nu era prea incantata, caci i-am stricat somnul :D
 

Vă mulțumim! (semnat) Muca și Mădălina
 
Daca doriti informatii suplimentare sau update despre pitica , ma gasiti la tel 0727 426 426

 

Te rog sa te autentifici pentru a putea posta comentariu

acum 4 ani
100.00 lei
Nora Jurca
acum 4 ani
Cu mare drag, din partea lui Markus.
450.00 lei
Gloaba Malina
acum 4 ani
Felicitari. Pentru fapta si pentru tine, ca OM.
20.00 lei
Nora Jurca
acum 4 ani
Succes!
100.00 lei
Sustinator anonim
acum 4 ani
Suntem alaturi de voi
200.00 lei
Sustinator anonim
acum 4 ani
200.00 lei
Sustinator anonim
acum 4 ani
20.00 lei
Bad iulia
acum 4 ani
Sănătate multă la muca ❤️
50.00 lei
Manea andreea
acum 4 ani
100.00 lei
Andreea
acum 4 ani
Plata facuta cu SMS
10 euro
Sustinator anonim
acum 4 ani
Success!
50.00 lei
Da
acum 4 ani
Plata facuta cu SMS
10 euro
stanciu ioana
acum 4 ani
Plata facuta cu SMS
10 euro
Sustinator anonim
acum 4 ani
Sanatate multa!
100.00 lei
Andi Maltezeanu
acum 4 ani
You go, girl!
50.00 lei
 • 14 /04
  2020
  2

  Cheltuieli pana la 14.04.2020 - valoare 1874 lei

  Valoare donatii dupa taxe pana la 14.04.2020  : 1576 lei

  Diferenta : 298 lei

 • 29 /03
  2020
  1

  I salute you and I thank you!

   

  “My name is MUCA, but people are calling me KITTY KITTY or POUR LITTLE SOUL. They give me food, comfort me and leave. I have 8 lives left and I wish I could enjoy them. Please, Human, help me! ”

  My name is Mădălina. Please help me fulfill her wish!

   

  Let me tell you about the little dwarf!

  Think of a jar of honey, your favorite cake, the warm embrace of a child, the sweet word of a mother, the best psychologist or therapist ....... this is how MUCA is!

  From the first moment when you see her eyes or feel her fur, Muca becomes a "diesel engine" and a "expert in massage". She is a bit shy, but with a scratch under her beard you become her best friend. Personally, I have never met a cat so sticky, good and understanding.

  Her only problem is that she is different from the other cats. She was hit on the back and can no longer use her hind limbs.  She is a kitten of approx. 7 months .

  The vaccination and deworming scheme has recently started.She has been tested in a veterinary practice for: Feline immunodeficiency virus, Feline leukemia, Feline coronavirus, Feline parvovirus - she is NEGATIVE.

  Tested for Giardia - POSITIVE - parasitic disease for which treatment began.

  RADIOGRAPH was done to her: old fracture in the abdominal spine; fractured vertebral body and welded to another vertebral body.She feels her feet, consciously urinates and defecates. (these things make me optimistic that she could have a normal life). This sweetheart would use the litter box, but she cannot coordinate her feet, keeping them in permanent extension.

   

  The next step is an MRI in Bucharest and the analyses required for inhalation anesthesia. This investigation will tell us if the operation on the column is possible and will give us a future perspective of the little one.

  In the hope that there will be no surprises at the MRI, she will do the OPERATION on the required column and I will "seize her at home" for recovery. She will also be STERILIZED

  MUCA, for now, has a 90x60x80 cm metal cage she calls HOME. But like any soul with a love to offer, she want’s a human of her own in the arms of whom she could purr and be happy.                                 

   Please Human, help me make Muca better!

   

   The costs are high and unfortunately I can’t afford the necessaries  by simple desire and power of will. 

  Costs 17.03 - 27.03.2020: cage + first vaccination and deworming + rapid tests + pleadings + treatment = 600 lei

  Future estimated costs:

  2nd Vaccine + deworming = 120 lei

  MRI + analysis + road to Bucharest = 1100 lei

  Column surgery + sterilization + post-operative treatment + hospitalization (if applicable) = 1500-2000 lei

  Food - I can't estimate (it depends how long it will take until it's done well and you'll find a box just for her)  

  I also appeal to those who know me personally: Mine and my husband's Birthday is coming! We don't want gifts! Help MUCA!  

  PS: When I took her pictures she was not too happy, because I interrupted her sleep: D  

  Thank you! (signed) Muca and Mădălina

   If you want more information or updates about the dwarf, you can find me on +40 727 426 426