Dăruiește o porţie de speranţă

de Rodica Davidean
Adauga la favorite
1505
vizualizari
1,666 lei
din 30,000 lei
Focșani,
Împreună dăruim 20.000 de porții de supă populației civile strămutate în Kiev și Nikolaev, afectate de război. Please SCROLL for English!
Initiator proiect
1 proiect

 Binele e o ușă! Dacă o deschizi, nu știi peste ce dai...

Dăruind „O porţie de speranţă”, înveți că a fi bun înseamnă, de fapt, să susții, să ajuți și să fii aproape de alți oameni. Prin bunătate nu alini numai o suferință, ci aperi sănătatea și viața, și le redai semenilor demnitatea.

Filiala de Cruce Roşie Vrancea a avut până în acest moment cea mai mare intervenție umanitară pe teritoriul Ucrainei. A transportat și distribuit, începând din 26 februarie 2022, pentru populația civilă afectată de război, alimente, hrană deshidratată (supe, orez etc), produse de igienă, îmbrăcaminte, încălțăminte, cazarmament, medicamente, echipamente medicale și generatoare.

Ucraina se află în cel mai greu moment al său, atât în fața provocării iernii, cât și în fața lipsei de apă, electricitate, încălzire, cauzată de bombardamentele zilnice. Ţara vecină are încă în față Necunoscutul, iar lunile cu multe întrebări fără răspuns, cu schimbări, readaptări și nesiguranțe nu se disipă nici ușor, nici imediat!

Pe teritoriul Ucrainei s-au deschis, până în acest moment, aproximativ 4000 de puncte de refugiu/rezistenţă, locuri unde oamenii pot primi apă, electricitate și pot veni să se încălzească, cu rândul. Lipsește, însă, hrana caldă. O supă caldă ar putea fi vitală pentru supraviețuirea lor!

Supa deshidratată este gândită, în special, pentru campusurile din zone de conflict sau calamități, este foarte eficientă, nutritivă şi uşor de preparat. Cu ajutorul tău, ar putea completa nevoile de moment în aceste puncte de refugiu/rezistenţă. 

1 porţie de supă deshidratată = 1 porţie de speranţă 

Imaginaţi-vă ce ar însemna 20.000 de porţii de supă deshidratată!?… 20 de mii de oameni pentru care s-ar face simţită DIFERENȚA.

Tu, ce bine poţi face!?…

Să dăruieşti „O porţie de speranţă”! Sau mai multe...! 

Simple Nutri oferă un discount considerabil în campania „Dăruieşte o porţie de speranţă”. Împreună, putem sprijini punctele de refugiu/rezistenţă din Kiev şi Nikolaev. Mai exact, cu 20.000 de porţii, putem să alimentăm cel puţin 10 puncte de refugiu.

Noi credem că dincolo de Binele făcut, nu ar trebui să existe altceva decât PACE! Pentru că BINELE e, până la urmă, o lecție importantă pentru ca viața să își urmeze cursul ei firesc. Suferința azvârlită asupra unui spital sau a unei şcoli nu răneşte şi nu ucide doar în locul în care cade, ci o ‚lume’. Mai ales prin lipsa de compasiune, înţelegere, implicare, dăruire.

Avem nevoie de 30.000 lei pentru a cumpăra cele 20.000 de porţii, adică 475 kg de supă deshidratată.

Dăruieşte şi tu „O porţie de speranţă”! Iar dacă nu poţi, atunci dă un SHARE sau fii voluntar în campania noastră!

#OameniiAjutaOameni        #UmanitateaNuAreGranite

 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA VRANCEA

IBAN
RO28BTRLRONCRT00I1030407

VALUTĂ
RON

SWIFT
BTRLRO22

BANCA TRANSILVANIA

Cu mențiunea: campania ,,DARUIESTE O PORȚIE DE SPERANȚĂ ".

 

Goodness is a door...

If you open it, you don't know what you'll find.

By giving "A Portion of Hope", you learn that being good actually means supporting, helping and being close to other people, through kindness you don't just relieve suffering, you protect health and life and you give back to your fellow man dignity.

Vrancea Red Cross had until this moment the largest humanitarian intervention on the territory of Ukraine. It has transported and distributed, since February 26 2022, to the civilian population affected by the war, food, dehydrated food (soups, rice etc.), hygiene products, clothing, footwear, medicine, medical equipment and generators.

 

Ukraine is at its most difficult moment, both in the face of the challenge of winter and in the face of the lack of water, electricity, heating, caused by the daily bombings. The neighbouring country still faces the Unknown, and months with many unanswered questions, with changes, readjustments and insecurities do not dissipate easily or immediately!

About 4,000 refuge/resistance points have been opened on the territory of Ukraine so far, places where people can receive water, electricity and come to warm themselves, in turn. However, hot food is missing. A warm soup could be vital to the survival of the population!

Dehydrated soup is designed, in particular, for campuses in areas of conflict or calamity, it is very effective, nutritious and easy to prepare. With your help, they could supplement the current needs at these refuge/resistance points.

 

 

1 portion of dehydrated soup = 1 portion of hope

Imagine what 20,000 portions of dehydrated soup would mean!?... 20 thousand people for whom the difference would be felt.

What good can you do!?…

To give "A portion of hope"! Or more...!

Simple Nutri offers a considerable discount in the "Give a Portion of Hope" campaign. Together, we can support the refuge/resistance points in Kyiv and Nikolaev. More precisely, with 20,000 portions we can supply at least 10 refuge points.

We believe that beyond the Good done, there should be nothing but PEACE! Because GOOD is, after all, an important lesson for life to follow its natural course. The sufference dropped on a hospital or a school does not injure and kill only in the place where it falls, but a 'world'. Especially through the lack of compassion, understanding, involvement, dedication.

We need 30,000 lei to buy the 20,000 portions, i.e. 475 kg of dehydrated soup.

Give "A Portion of Hope" too! And if you can't, then give a SHARE or be a volunteer in our campaign!

#OameniiAjutaOameni        #UmanitateaNuAreGranite

 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA VRANCEA

IBAN
RO81BTRL04004205I10304XX

CURRENCY
EURO

SWIFT
BTRLRO22

BANCA TRANSILVANIA

Mention:  ,,DARUIESTE O PORȚIE DE SPERANȚĂ" CAMPAIGN.

 

 

 

 

Te rog sa te autentifici pentru a putea posta comentariu

Sustinator anonim
acum un an
Totul va fi bine!
200.00 lei
Gusta Costel
acum un an
200.00 lei
NASTASE ELENA
acum un an
306.00 lei
Petrea Marius
acum un an
500.00 lei
Bataraga Gabriel Ionut
acum un an
15.00 lei
Sustinator anonim
acum un an
50.00 lei
Sustinator anonim
acum un an
85.00 lei
Zaharia Daniela Anca
acum un an
50.00 lei
Sustinator anonim
acum un an
50.00 lei
Ovidiu Petrea
acum un an
Dificultățile îi pregătesc de cele mai multe ori pe oamenii obișnuiți pentru destine extraordinare.
50.00 lei
Vakulich Kristina
acum un an
10.00 lei
Bataru Elena Diana
acum un an
10.00 lei
Drusan Andreea
acum un an
100.00 lei
Fusaru Alexandru
acum un an
10.00 lei
Zina
acum un an
10.00 lei